Two Is Enough (I)
Paliouri, Chalkidiki, Greece 2013
(Porto Valitsa Area)